SSS

Kimler sponsorluk sözleşmesi yapabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, sporcular, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesi.

Sponsorluk sözleşmesi düzenlenirken tabi olunan mevzuatlar nelerdir?

Sponsorluk Yönetmeliği ve Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)

Nasıl sponsor bulabilirim?

Sponsorluk arayan taraf; gerçek ve tüzel kişiler ile iletişime geçerek sponsor bulabilir.

Nasıl sponsor olabilirim?

Gerçek ve tüzel kişiler; Bakanlığın gençlik ve spor faaliyetlerine, spor federasyonlarına, sporculara, gençlik ve spor kulüplerine sponsor olabilir.

Sponsorluk yapılabilecek alanlar nelerdir?

Sponsorluk Yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

Örnek sponsorluk sözleşmelerine nereden ulaşabilirim?

Gerçek ve tüzel kişiler, https://sponsorluk.gsb.gov.tr/ adresinde dokumanlar kısmında yer alan örnek sözleşme ve belgelere ulaşabilir.

Sponsorluk sözleşme türleri nelerdir?

Ayni ve nakdi olmak üzere iki tür sponsorluk sözleşmesi vardır. Sözleşme yapılırken bunlar ayrı ayrı olarak düzenlenmelidir.

Sponsorluk sözleşmesi düzenlenirken sponsorluk alanın yapması gereken nelerdir?

Örnek sözleşmeye göre işlemler yapıldıktan sonra sözleşmenin ve zorunlu evrakların  e-Devlet https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. Sponsorluk, futbol spor dalında yapılacaksa ilgili spor kulübü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan  (ASKF) aktif olduğuna dair belgeyi sözleşmeye eklemesi gerekir.

Sponsorluk sözleşmesi düzenlenirken sponsorun yapması gereken nedir?

Vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeni ile takibata uğramadığını belgeler ve sözleşmeye ekler.

Taraflar arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesi için nereye başvurulur?

Sponsorluk alan, Sponsorluk Sözleşmesi’nin imzalanma tarihini müteakip bir suretini on (10) gün içerisinde e-Devlet https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx üzerinden bildirmesi gerekmeketdir.

Sponsorluk sözleşmesinin başvuru sonucunu nereden alabilirim?

Sözleşme onay formunu, e-Devlet üzerinden  temin edebilirsiniz.

Sözleşmeye istinaden vergi indirimi için yapılması gereken işlem nedir?

e-Devlet üzerinden alınan Sponsorluk Başvuru Onay Formu, Sponsorluk Sözleşmesi, dekont ve diğer harcama belgeleri ile birlikte vergi dairesine başvuru yapılmalıdır.

Sponsorluk sözleşmesine istinaden yapılan vergi indiriminin oranı nedir?

Söz konusu kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

Sözleşme süresi bittikten sonra yapılması gereken işlem nedir?

Sponsorluk alan, sponsorluk süresinin bitiminden sonraki (10) gün içerisinde, sponsorun yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin Sponsorluk Bilgi Formunu e-Devlet  https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx üzerinden bildirmekle yükümlüdür. 

 


https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx
https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx
https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx
https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx
https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx
https://spor.gsb.gov.tr/EDevlet.aspx