Misyon Spor Genel Müdürlüğü, spor federasyonları, gençlik ve spor kulüpleri, sporcular ve özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak spor pazarlaması ve spor sponsorluğu alanında tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak; sporun içinde bulunanlara sporun sportif özelliklerinin yanında iletişim ve pazarlama gücünün de geliştirildiğinde ne kadar etkili bir finans kaynağı haline dönüşebileceğini anlatmak, sporun dışında bulunanlara ise sponsorluk yönünden değerli hale gelmiş ürünlerle buluşabilecekleri platformları hazırlamak; ülkemizdeki sponsorluk uygulamalarının sağlıklı ve verimli işleyebilmesi için ilgili kurum, kuruluş ve kişiler arasında koordinasyonu sağlamaktır.