Amaçlar

2004 yılında Spor Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sporda sponsorlukla ilgili yasal düzenlemelerin ardından “Türk Sporu Sponsoruyla Buluşuyor” sloganıyla uygulamaya konulan projenin temel amacı; “yasanın sunduğu fırsatları anlatmanın yanı sıra sporun içinde bulunanlara sporun sadece ‘spor’ olmadığını, onun iletişim ve pazarlama gücünün geliştirildiğinde ne kadar etkili bir finans kaynağı haline dönüşebileceğini anlatmak, sporun dışında bulunanlara ise bu değerli hale gelmiş ürünlerle buluşabilecekleri platformlar hazırlamak” olarak belirlenmiştir. Ayrıca spor, sponsorların hedef kitlesine ulaşmalarında bu farklılaşmayı sağlayacak önemli sponsorluk fırsatları sunmaktadır.