Amaçlar

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUŞUYOR!..

Sporda sponsorluk, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan alanlardan bir tanesidir. Çünkü, yirmi birinci yüzyılın iletişim aracı olarak kabul edilen spor vasıtasıyla bir taraftan sağlıklı nesiller yetiştirilirken, endüstriyel yönüyle de ülkelerin tanıtımına, ekonomisine ve sosyal hayatına çok ciddi katkılar sağlanmaktadır.

Günümüzde binlerce iletişim bombardımanı altında kalan tüketicilere bir markayı tanıtmak, onlara ulaşmak ve yakalamak, zihinlerinde olumlu etkiler bırakabilmek, hatta tüketicinin zihninden kalbine giden yolu fethetmek için farklı olmak gerekiyor.

Sporun çok çeşitli branşları, markaların hedef kitlesine ulaşmalarında bu farklılaşmayı sağlayacak önemli sponsorluk fırsatları sunmaktadır. Biz,  ister “kazan-kazan” ister “sosyal sorumluluk” amaçlı olsun, markalarla spor arasında hayata geçen her ortaklığı, tarafların enerjilerini birleştiren, değer yaratan ve birlikte büyüyüp gelişmelerine atılan önemli bir adım olarak değerlendirmekteyiz.

2004 yılında Spor Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sporda sponsorlukla ilgili yasal düzenlemelerin ardından “Türk Sporu Sponsoruyla Buluşuyor” sloganıyla uygulamaya konulan projenin temel amacı; “yasanın sunduğu fırsatları anlatmanın yanı sıra sporun içinde bulunanlara sporun sadece ‘spor’ olmadığını, onun iletişim ve pazarlama gücünün geliştirildiğinde ne kadar etkili bir finans kaynağı haline dönüşebileceğini anlatmak, sporun dışında bulunanla